Kia ora! Thank you!

Te Ara Toroa — Rere Ki Uta, Rere Ki Tai
The flight of the albatross — Venturing into the unknown
Design by Ngataiharuru Taepa, Kaihautu Toi Māori—Director of Māori Arts

Toi Rauwhārangi
College of Creative Arts
Wellington, Aotearoa

massey